Standardi kvaliteta

GLK logo

GLK (Gütenachweis für Lebensmittel-Kleinbetriebe)
Sertifikat o usaglašenosti proizvodnje sa zahtevima higijene hrane za male proizvođače u oblasti opštih zahteva, sprovođenja analize opasnosti u skladu sa principima HACCP-a, higijene osoblja, higijene roizvodnje, čišćenja i dezinfekcije, higijene prostorija i higijene uređaja.

GLK sertifikat - Adonis d.o.o. Sokobanja
O nama Identitet Zajednica Nagrade Kvalitet Sertifikati