O našim čajevima

Izuzetni prirodni
uslovi za izuzetan čaj

Izvanredna nadmorska visina, čist, nezagađen vazduh i umerena ko­nti­ne­ntalna klima daju našim čajevima posebnu notu.

Ovim posebnim notama poklonili smo vreme i pažnju, kako bismo stvorili čaj koji će vašim čulima preneti muziku sa sunčanih obronaka planine Rtanj.

U središtu ove biljne oaze, izgradili smo fabriku čajeva sa preko 2.000m2 skladišnih i proizvodnih prostorija, kako bismo na pravi način sačuvali sve prirodne vrednosti lekovitog bilja.

Deo tajne našeg uspeha je u udaljenosti fabrike od velikih saobraćajnica i industrijskih postrojenja.

Stvaranje Adonis kvaliteta

Čarolija Adonisa rađa se u veštim i vrednim rukama berača, koji višegodišnjom predanošću i posvećenošću održavaju tradiciju bavljenja ovim poslom.

Sakupljeno bilje zatim se skladišti, kako bi bilo dostupno za preradu, umešavanje i pakovanje, tokom cele godine, do sledeće berbe.

Planina Rtanj Adonis fabrika
Berači Magacin Mašina Mašina Mašina
Teasy Brendovi Simboli Katalog